14/11/2018 - Chuỗi Sự Kiện Cập Nhật Phiên Bản Mới

Từ 14-11 đến 31-12

Pháp Bảo

SỰ KIỆN

| 15/11/2018


Nhân sĩ thân mến , BĐH xin gửi đến tính năng "Pháp Bảo" . Hãy cùng Linh Nhi trải nghiệm tính năng đầy hấp dẫn, chinh phục mọi đấu trường

Thời gian

  • Thời gian: 14-11-2018 ( 16h ) 
  • Đối tượng: Dành cho tất cả Nhân sĩ của Kiếm Linh H5.

Hướng dẫn Tân Thủ

  • Điều kiện: nhân vật đạt cấp 100
  • Biểu tượng: hình Rồng phía trên bên trái màn hình giao diện game.

Cách Thức

     Hệ thống Pháp Bảo được chia làm 2 chức năng : Lv (cấp Pháp Bảo)  ,  Phẩm Chất

     1 Lv : gồm có 51 cấp

- Mỗi lần nâng cấp sẽ tiêu hao các đạo cụ với số lượng nhất định. 

- Sau khi nâng cấp sẽ tăng Lực Chiếnthuộc tính cho nhân vật.

2. Phẩm Chất: Có 9 tầng

- Sử dụng 2 vật phẩm chính

       a)  Tư Chất Đơn: tăng Lực ChiếnThuộc Tính - Đặc biệt cho nhân vật . (Pháp Bảo tầng 2 trở lên có thể sử dụng vật phẩm)

       +  Mỗi tầng Pháp Bảo sẽ yêu cầu số lượng Tư Chất Đơn khác nhau. 

       +  Khi sử dụng vật phẩm : yêu cầu túi hành trang đạt đủ điều kiện số lượng yêu cầu , giao diện sẽ hiển thị  ( nhấp trực tiếp vào biểu tưởng sẽ kích hoạt ) 

       +  Có tổng cộng 15 tầng: tùy theo số lượng của mỗi tầng yêu cầu.

       b) Tiến Cấp Đơn: Nguyên liệu cần để tăng cấp.

Cấp Hiệu ứng Nguyên Liệu Nâng Cấp Mật Tịch
1      
2  
3 kích hoạt thuộc tính phụ thêm
4 kích hoạt thuộc tính phụ thêm
5 kích hoạt thuộc tính phụ thêm
6 kích hoạt thuộc tính phụ thêm
7 kích hoạt thuộc tính phụ thêm
8 kích hoạt thuộc tính phụ thêm
9 kích hoạt thuộc tính phụ thêm

- Chú ý :

       Để kích hoạt hiệu ứng, mỗi tầng đạt cấp 10 Sao , hệ thống sẽ yêu cầu Nhân Sĩ  khiêu chiến với Boss. Hoàn thành đánh bại Boss nhấp lại vào giao diện " Phẩm Chất" hiệu ứng sẽ được hiển thị ngoài giao diện trò chơi.

   Linh Linh trân trọng kính báo !