Sự Kiện - Đua Top 7 Ngày

Qúy Nhân sĩ thân mến,

Với mong muốn tạo thêm thật nhiều niềm vui, một sân chơi đầy hấp dẫn, cũng như giúp quý Nhân sĩ có thể khẳng định được vị thế của mình trên con đường bôn tẩu giang hồ cùng Kiếm Linh H5. Linh Linh xin gửi đến quý Nhân sĩ sự kiện "Đua Top 7 Ngày" với nhiều hoạt động vô cùng đặc sắc, cùng các phần thưởng giá trị khi tham gia sự kiện.

Nhân sĩ nhấp vào biểu tượng "7 Ngày" để tham gia hoạt động:

Ngày 1: Đua Top Đẳng cấp

Nội Dung
 • Thời gian: Ngày đầu tiên sau khi mở server.
 • Nội dung: Nhân sĩ tham gia sự kiện "Đua Top Đẳng Cấp" đạt thứ hạng từ 1 - 10 sẽ được nhận thưởng sau:
Tích Lũy Nạp Số Lần Quay Nhận
Top 1 10,000 Đá Cường Hóa
5,000,000 Bạc
Danh Hiệu - Siêu Phàm
Top 2 7000 Đá Cường Hóa
4,000,000 Bạc
Top 3 5,000 Đá Cường Hóa
3,000,000 Bạc
Top 4-10 3000 Đá Cường Hóa
2,000,000 Bạc
 • Phần thưởng và danh hiệu "Siêu Phàm" dành cho Top 1 "Đua Top Đẳng Cấp":

Ngày 2: Đua Top Cường Hóa

Nội Dung
 • Thời gian: Ngày thứ 2 sau khi mở server.
 • Nội dung: Nhân sĩ tham gia sự kiện "Đua Top Cường Hóa" đạt thứ hạng từ 1 - 10 sẽ được nhận thưởng sau:
Tích Lũy Nạp Số Lần Quay Nhận
Top 1 3,000 Bí Tịch Thị Vệ
3,000 Thái Huyền Tàn Kinh
Danh Hiệu - Bất Phàm
Top 2 2,000 Bí Tịch Thị Vệ
2,000 Thái Huyền Tàn Kinh
Top 3 1,000 Bí Tịch Thị Vệ
1,000 Thái Huyền Tàn Kinh
Top 4-10 600 Bí Tịch Thị Vệ
600 Thái Huyền Tàn Kinh
 • Phần thưởng và danh hiệu "Bất Phàm" dành cho Top 1 "Đua Top Cường Hóa":

Ngày 3: Đua Top Thị Vệ

Nội Dung
 • Thời gian: Ngày thứ 3 sau khi mở server.
 • Nội dung: Nhân sĩ tham gia sự kiện "Đua Top Thị Vệ" đạt thứ hạng từ 1 - 10 sẽ được nhận thưởng sau:
Tích Lũy Nạp Số Lần Quay Nhận
Top 1 1,000 Mảnh Bảo Thạch
5,000,000 Bạc
Danh Hiệu - Tài Năng
Top 2 700 Mảnh Bảo Thạch
4,000,000 Bạc
Top 3 400 Mảnh Bảo Thạch
3,000,000 Bạc
Top 4-10 200 Mảnh Bảo Thạch
2,000,000 Bạc
 • Phần thưởng và danh hiệu "Tài Năng" dành cho Top 1 "Đua Top Thị Vệ":

Ngày 4: Đua Top Bảo Thạch

Nội Dung
 • Thời gian: Ngày thứ 4 sau khi mở server.
 • Nội dung: Nhân sĩ tham gia sự kiện "Đua Top Bảo Thạch" đạt thứ hạng từ 1 - 10 sẽ được nhận thưởng sau:
Tích Lũy Nạp Số Lần Quay Nhận
Top 1 2,000 Thần Vũ
5,000,000 Bạc
Danh Hiệu - Hoàn Hảo
Top 2 1,500 Thần Vũ
4,000,000 Bạc
Top 3 1,000 Thần Vũ
3,000,000 Bạc
Top 4-10 500 Thần Vũ
2,000,000 Bạc
 • Phần thưởng và danh hiệu "Hoàn Hảo" dành cho Top 1 "Đua Top Thị Vệ":

Ngày 5: Đua Top Cánh

Nội Dung
 • Thời gian: Ngày thứ 5 sau khi mở server.
 • Nội dung: Nhân sĩ tham gia sự kiện "Đua Top Cánh" đạt thứ hạng từ 1 - 10 sẽ được nhận thưởng sau:
Tích Lũy Nạp Số Lần Quay Nhận
Top 1 3,000 Mảnh Thần
5,000,000 Bạc
Danh Hiệu - Học Cao
Top 2 2,400 Mảnh Thần
4,000,000 Bạc
Top 3 1,800 Mảnh Thần
3,000,000 Bạc
Top 4-10 1,000 Mảnh Thần
2,000,000 Bạc
 • Phần thưởng và danh hiệu "Học Cao" dành cho Top 1 "Đua Top Cánh":

Ngày 6: Đua Top Vượt Ải

Nội Dung
 • Thời gian: Ngày thứ 6 sau khi mở server.
 • Nội dung: Nhân sĩ tham gia sự kiện "Đua Top Vượt Ải" đạt thứ hạng từ 1 - 10 sẽ được nhận thưởng sau:
Tích Lũy Nạp Số Lần Quay Nhận
Top 1 500 Đá Tăng Sao
5,000,000 Bạc
Danh Hiệu - Sơ Nhập
Top 2 300 Đá Tăng Sao
4,000,000 Bạc
Top 3 150 Đá Tăng Sao
3,000,000 Bạc
Top 4-10 50 Đá Tăng Sao
2,000,000 Bạc
 • Phần thưởng và danh hiệu "Sơ Nhập" dành cho Top 1 "Đua Top Vượt Ải":

Ngày 7: Đua Top Lực Chiến

Nội Dung
 • Thời gian: Ngày thứ 7 sau khi mở server.
 • Nội dung: Nhân sĩ tham gia sự kiện "Đua Top Lực Chiến" đạt thứ hạng từ 1 - 10 sẽ được nhận thưởng sau:
Tích Lũy Nạp Số Lần Quay Nhận
Top 1 3,000 Mảnh Thần
5,000,000 Bạc
Danh Hiệu - Nhân Tài
Top 2 2,400 Mảnh Thần
4,000,000 Bạc
Top 3 1,800 Mảnh Thần
3,000,000 Bạc
Top 4-10 1,000 Mảnh Thần
2,000,000 Bạc
 • Phần thưởng và danh hiệu "Nhân Tài" dành cho Top 1 "Đua Top Lực Chiến":