New - Tranh Bá Bang Chiến

Bang Hội, nơi sức mạnh cộng đồng được tôn vinh mạnh mẽ, qua việc cung cấp hàng loạt các tính năng hoạt động, hỗ trợ, mạnh hóa và phát triển nhân vật có chiều sâu. Kiếm Linh H5 còn mang đến một mô hình chiến trường đặc biệt "Tranh Bá Bang Chiến", chắc chắn sẽ thỏa lòng bất kỳ một Nhân sĩ khó tính nào.

Nội Dung

 • Bắt đầu: Từ 20:00- 20:30, thứ 7 hàng tuần.
 • Đối tượng: Dàn cho tất cả Nhân sĩ có Bang Hội đều có thể tham gia.

Hướng Dẫn

1. Thể Lệ Tham Gia
 • Nhân sĩ vào giao diện [Thục Sơn] -> [Môn Phái] -> [Môn Phái Chiến].
 • Thời gian bắt đầu 20:00, nhấp vào nút: Tranh Bá.
 • Bản đồ tham gia chia làm 3 loại : 1,2,3.
 • Bản đồ 1:
  • Đánh bại Tinh Anh , để đến điểm truyền tống kế tiếp góc trái màn hình (màu xanh).
 • Bản đồ 2:
  • Đánh bại Tùy Tùng , đủ 10 điểm, đến điểm truyền tống góc trái màn hình (màu xanh).
  • Có thể khiêu chiến người khác Bang nhận được tích điểm nhiều hơn.
 • Bản đồ 3:
  • Đánh bại Thủ Vệ hoàn thành hoạt động.
2. Lưu Ý
 • Bản đồ 2 (khu PK) : khi bị người chơi khác Bang đánh bại, thì sẽ quay lại từ đầu, và thu thập mảnh.
 • Tích điểm PK và diệt quái càng nhiều , càng có cơ hội nhận thưởng Cá Nhân.

Phần Thưởng

1. Phần thưởng Bang Top 1, 2, 3:

 • Nguyên Bảo và Vật Tư sẽ được hệ thống chuyển đến tính năng [Phát Quà].
 • Chỉ có Bang Chủ mới có quyền phát Hồng Bao và Rương.
 • Hồng Bao chỉ được tối đa 1 cái 1 lần.
 • Số Nguyên Bảo phát dựa trên Điểm Hồng Bao có được.
 • Mỗi ngày Hồng Bao chỉ được phát tối đa 9 cái, trong thời gian 72 tiếng không ai tranh giành sẽ trả về Bang.

 • Phát Rương Vật Tư thông qua nút [Phát Quà].
 • Giao diện chọn loại Rương đã mặc định [Vật Tư Môn Phái].
 • Số lượng dựa trên Rương Vật Tư Bang có được.
 • Người nhận : Sẽ là những thành viên trong Bang.
2. Thưởng tích điểm Cá Nhân
 • Thành viên Bang Top 1 sẽ nhận thưởng mỗi ngày - và Danh Hiệu.