Giới Thiệu Môn Phái - Kiếm Khách

Kiếm Khách với sở trường di chuyển nhanh, có tỉ lệ bạo kích sát thương cao, đa dạng kĩ năng khống chế. Nhắm vào mục tiêu yếu kém. Có khả năng khiêu chiến trực diện hoặc phục kích kẻ thù.

Với ưu thế linh hoạt trong chiến thuật, lấy cận chiến làm chính, phòng ngự vật lí khiến cho kẻ thủ kinh hãi.

Kỹ Năng Kiếm Khách

Hình Ảnh Kỹ Năng Mô Tả
Khai Sơn Đao
  • Dùng sức mạnh đao pháp, khiến cho kẻ thù sợ hãi.
  • Thời gian chờ 0.5 giây.
Vạn Kiếm Quyết
  • Kiếm thuật, khống chế và công kích quần thể.
  • Thời gian chờ 5 giây.
Chân Long Hộ Thể
  • Dùng sức mạnh của huyết mạch tạo thành khiên bảo vệ, kháng đòn sát thương.
  • Thời gian chờ 7 giây.
Phong Hỏa
  • Sức mạnh công phá, khiến cho đối phương hôn mê trong thời gian ngắn.
  • Thời gian chờ 6 giây.
Liệt Diệm Trảm
  • Dùng hỏa công kích kẻ thù, tạo sát thương lớn.
  • Thời gian chờ 8 giây.