Hướng Dẫn Nạp Thẻ

Qúy Nhân sĩ thân mến,

Nhằm đem lại sự trải nghiệm thuận tiện và tốt nhất, Kiếm Linh H5 sẽ áp dụng trên kênh nạp thẻ mới trong game, Nhân sĩ có thể dễ dàng truy cập và nạp thẻ trực tiếp trong game:

Trang nạp thẻ chính thức: https://napthe.talktv.vn/kiemlinhh5

Lưu Ý

 • Sau khi mua gói nạp thì số tiền đó sẽ được quy thành vàng tương ứng trong game.
 • Trường hợp login bằng Zalo sẽ lưu cache, do đó Nhân sĩ muốn đăng nhập tài khoản Zalo khác cần phải xóa lịch sử trên trình duyệt web trước rồi tiến hành nạp.
 • Đối với các Thẻ tháng, Thẻ Cá Nhân, Đầu Tư: Nhân sĩ nạp đúng mốc giá trị tương ứng.

Hướng Dẫn Nạp Thẻ Trong Game

Khuyến cáo: Nhân Sĩ vui lòng điều chỉnh màn hình dọc đối với thiết bị Mobie khi nạp.

 • Bước 1: Nhân sĩ vào game, chọn biểu tượng [+] sẽ xuất hiện giao diện nạp thẻ. Nhân sĩ chọn gói nạp để hiển thị giao diện mua gói.

 • Bước 2: Nhân sĩ chọn gói nạp mong muốn.


Xác nhận thanh toán

 • Bước 3: Chọn phương thức thanh toán phù hợp Thẻ Zing/ATM/iBanking/Zalo Pay.

Phương thức thanh toán Nội dung cần nhập/hiển thị
Thẻ Zing Card Thông tin thẻ (Số Seri + mật mã thẻ).
Thẻ Cào Điện Thoại Chọn nhà mạng + Số seri + mật mã thẻ.
ATM/iBanking Tên gói + Số tiền thanh toán (Được giảm 5%). Chọn Ngân hàng -> Vào cổng nạp nhập thông tin thẻ -> Thanh toán.
 • Thẻ Zing, Thẻ cào điện thoại: Nhập thông tin Thẻ.

 • ATM/ iBanking: Kiểm tra tên gói và số tiền thanh toán, sau đó chọn ngân hàng để thanh toán.

 • Bước 6: Quý Nhân sĩ vào game để nhận Vàng hoặc gói nạp tương ứng.

Hướng Dẫn Nạp Thẻ Trên Trang Chủ

 • Bước 1: Nhân sĩ nhấp và nút Nạp Thẻ ở trang chủ, sẽ hiện cổng nạp thẻ https://napthe.talktv.vn/kiemlinhh5.
 • Tiến hành chọn phương thức đăng nhập Zing ID/ Zalo/ Facebook đang sử dụng.


Lựa chọn phương thức đăng nhập

 • Bước 2: Nhập thông tin tài khoản và mật khẩu để đăng nhập (Dữ liệu nhân vật và máy chủ được cập nhật 1 phút/ lần).

 • Bước 3: Chọn cụm máy chủ , và nhấn nút “Tiếp Tục” .

 • Bước 4: Chọn máy chủ và nhấn nút “Tiếp Tục”.

 • Bước 5: Chọn nhân vật và nhấn nút “Tiếp Tục”.

 • Bước 6: Chọn mốc nạp để tiến hành thanh toán.

 • Bước 7: Chọn phương thức thanh toán phù hợp Thẻ Zing/ATM/iBanking/Zalo Pay.

Phương thức thanh toán Nội dung cần nhập/hiển thị
Thẻ Zing Card Thông tin thẻ (Số Seri + mật mã thẻ).
Thẻ Cào Điện Thoại Chọn nhà mạng + Số seri + mật mã thẻ.
ATM/iBanking Tên gói + Số tiền thanh toán (Được giảm 5%). Chọn Ngân hàng -> Vào cổng nạp nhập thông tin thẻ -> Thanh toán.
 • Thẻ Zing, Thẻ cào điện thoại: Nhập thông tin Thẻ.

 • ATM/ iBanking: Kiểm tra tên gói và số tiền thanh toán, sau đó chọn ngân hàng để thanh toán.

 • Bước 8: Quý Nhân sĩ vào game để nhận Vàng hoặc gói nạp tương ứng.