08/10/2018 - Chuỗi Sự Kiện Cập Nhật Phiên Bản Mới

Từ 08-10 đến 31-12

Hoàn thành - Ưu hóa Quái Công

SỰ KIỆN

| 10/10/2018


Nhân sĩ thân mến , BĐH xin thông báo tính năng "Quái Công" đã hoàn thành ưu hóa !

Thời gian

  • Ngày 10/10/2018 (14h)

Nội Dung

    - Hoàn thành ưu hóa thống báo Thư của hệ thống. 

    - Trong thời gian này, BĐH sẽ tiếp tục ghi nhận thông tin Khách Hàng gửi để tiện theo dõi và kiểm tra hệ thống tính năng. 


Biểu Tượng Tính Năng

Quý Nhân sĩ hãy nhanh chóng sở hữu cho mình vật phẩm cực hấp dẫn này nhé!

Linh Linh trân trọng kính báo!