11/01 - Chuỗi Sự Kiện Cập Nhật Phiên Bản Mới

Từ 11-01 đến 11-01

Cập Nhật Nguyên Thần Các - Liên Đấu Máy Chủ

SỰ KIỆN

| 11/01/2018


Qúy Nhân sĩ kính mến,

Nhằm đem lại sân chơi mới mẻ đầy tính cạnh tranh, Ban Điều Hành xin thông báo cập nhật tính năng liên đấu các máy chủ thông qua Nguyên Thần Các, nơi chư vị Nhân sĩ có thể hội tụ tranh bá quần hùng, thông tin cụ thể như sau:

Điều Kiện

  • Nhân vật đạt cấp 121 (hoặc Trùng Sinh Luyện Tinh cấp 1).

Hướng Dẫn


Quý Nhân sĩ nhấp vào biểu tượng Thục Sơn


Sau đó chọn mục Nguyên Thần Các

Hình Thức Tham Gia

Tại giao diện chọn Phối Ngẫu hệ thống sẽ ngẫu nhiên chọn đối phương ở các máy chủ khác.

  • Khiêu chiên thành công: tăng 1 Sao và tăng 2 Tích Điểm.
  • Khiêu chiên thất bại: trừ 1 Sao và trừ 1 Tích Điểm.
  • Người chơi đạt Tiên Cảnh tầng 1 - 5 Sao có cơ hội tham gia Top Bảng Xếp Hạng Tiên Minh.
  • Căn cứ vào Bảng Điểm để xếp hạng Top 100 người chơi nhận thưởng.
  • Bảng Xếp Hạng tổng kết vào lúc 00:00 ngày hôm sau, vào lúc 02:00 sẽ tiến hành làm mới phát thưởng.
  • Mức tối đa khiêu chiến thể lực là 6/6.
  • Người chơi có thể mua số lần khiêu chiến: 50 vàng.

Phần Thưởng

Các Loại Top Phần Thưởng
Hạng 1 Danh Hiệu + Quà Top 1
Hạng 2 Danh Hiệu + Quà Top 2
Hạng 3 Danh Hiệu + Quà Top 3
Bá Chủ Danh Hiệu + 50 Rương Liên Máy Chủ
Tiên Giới 50 Rương Liên Máy Chủ
Tiên Cảnh 20 Rương Liên Máy Chủ
Tiên Trung 10 Rương Liên Máy Chủ
Lưu Tiên 5 Rương Liên Máy Chủ
Sơ Nhập 1 Rương Liên Máy Chủ
 

Ban Điều Hành sẽ cập nhật thông tin chi tiết trong thời gian sớm nhất. Kính mời quý Nhân sĩ tiếp tục theo dõi bảng tin.

Linh Nhi kính báo,