26/09 - Chuỗi Sự Kiện Cập Nhật Phiên Bản Mới

Từ 25-09 đến 31-12

Cửa Hàng- Kết thúc Ưu Đãi

SỰ KIỆN

| 25/09/2018


Nhân sĩ thân mến , BĐH xin thông báo thời gian khuyến mãi của  "Cửa Hàng" đã kết thúc ! Nay BĐH xin cập nhật phần thưởng. 

Thời gian:

  • Thời gian: Ngày 25/08
  • Đối tượng: Dành cho tất cả Nhân sĩ của Kiếm Linh H5.

Nội Dung

Kết thúc thời gian Ưu Đãi sự kiện:


Ảnh cửa hàng

Linh Linh trân trọng kính báo!